asianajotoimisto Rinkinen & Simola

Monipuoliset asianajopalvelut yksityishenkilöille ja yrityksille. 

Yhteystiedot

ammattitaitoinen ja turvallinen valinta

Asianajotoimisto Rinkinen & Simola on palvellut yksityishenkilöitä ja yrityksiä oikeudellisiin asioihin liittyvissä toimeksiannoissa jo vuodesta 1994 alkaen.

Noudatamme Suomen Asianajajaliiton määräyksiä ja näin ollen olemme asiakkaallemme turvallinen valinta, sillä Asianajajaliitto vastaa alamme ammatillisesta valvonnasta.

Asianajopalvelut yrityksille

Ratkomme PK-yritysten oikeudelliset ongelmat yrityksenne edun mukaisesti. Teemme työtämme asiakaslähtöisesti ja tästä syystä toimintamme kulmakiviä ovatkin luottamuksellisuus, ammattitaito ja asiakkaan edun mukainen aikataulun kunnioittaminen.

Asianajopalvelut yksityisille

Tarjoamme yksityishenkilöille monipuolisia oikeudellisia palveluita eri elämäntilanteissa. Pyrimme löytämään sovinnollisen ratkaisun ristiriitatilanteissa ja avustamme oikeudenkäynneissä, ellei sovintoa voida saavuttaa. Asianajaja auttaa löytämään ratkaisun oikeudellisiin ongelmiinne.

Aki Rinkinen
Asianajaja, varatuomari

Aki Rinkinen on hoitanut lukuisia yrityssaneerauksiin, asuntokauppoihin, rakennusriitoihin ja vahingonkorvausasioihin liittyviä toimeksiantoja.

Hän hoitaa myös riitaoikeudenkäyntejä ja muita siviilioikeudellisia toimeksiantoja, kuten sopimusten laadintaa, perunkirjoituksia, perinnönjakoja ja testamenttien laadintaa.

Juhani Simola

Asianajaja, varatuomari

Juhani Simola on hoitanut lukuisia konkurssipesiin, perintään, asunto- ja kiinteistökauppoihin, huoneenvuokraan, sopimusoikeuteen ja rakentamiseen liittyviä toimeksiantoja. Hän on avustanut osakeyhtiöitä yhtiöoikeudellisissa kysymyksissä ja hoitanut säätiön hallintoa. Myös perunkirjoitukset, testamentit ja perinnönjaot sujuvat.

Asianajotoimisto Rinkinen & Simola

Simonkatu 12 B 17

00100 Helsinki

Aki Rinkinen

Asianajaja, varatuomari

040 520 5505

aki.rinkinen@sci.fi

Juhani Simola

Asianajaja, varatuomari

040 551 8862

juhani.simola@sci.fi